Müdür Brifing

İl Maarif Müfettişlerince yapılan teftişde Müdür Brifing Dosyasında aşağıdaki evraklar bulunmalıdır.

1-) Kurum Müdürü Özet Brifing Dosyası,
2-) Anaokulu Temizlik Planı Dosyası,
3-) Kurum Nöbet Çizelgesi Dosyası,
4-) Sınıf Listeleri (Toplam Öğrenci Durumları, Kız ve Erkek Sayıları) Dosyası,
5-) Ücretsiz Öğrenciler Dosyası,
6-) Öğretmen Teftiş Formu Dosyası,
7-) Öğretmen Etkinlik Giriş Program Dosyası,
8-) Personel Aylık Ödeme (Bordrolar) Dosyası,
9-) 2015 - 2016 Eğitim Öğretim Yılı Kaynak (Yardımcı) Kitap Listesi Dosyası,
10-) Personel Görev Tebliğleri Dosyası,
11-) Diğer Personel Görev Tebliğleri Dosyası,
12-) Öğrenci Servis Taşımacılığı Dosyası,
13-) Kurum Toplam Demirbaş Listesi Dosyası,
14-) Sivil Savunma Dosyası,
15-) Hizmet içi Eğitim Semineri Dosyası,
16-) Aile Eğitim Semineri Dosyası,
17-) Tatil izin Dosyası,

 

Reklam