Hizmetlerimiz

Özel Okul Prosedür Danışmanlığı

Özel Okullar açıldıktan sonra (Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) ğ°l Eğitim Denetmenleri (Müfettişler) tarafından dönem içerisinde teftişler yapılır. Bu teftişlerde belirli bir programa göredir. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 09/09/2013 Tarih ve 132 sayılı Kararı ile hazırlanmıştır. Öğretmenler yıl içerisinde Ek-1 ve Ek-2, (öğrenci dosyasında bulundurulacak) Ek-3 (Aylık Plan), Ek-4 (Günlük plan) ve Ek-5 (kavramlar) öğretmen dosyasında bulundurulması gereken evraklardır. (Ayrıca Ek-6-7-8-9-10-11-12 bulunmaktadır)

Prosedür Danışmanlığı olarak, bu konuda okul Eğitim Kuruluna (Öğretmenler, uzman ve usta öğreticiler) dönem içerisinde hizmet içi eğitim semineri vermekteyiz. Seminerde Ek'lerin nasıl hazırlanacağı? hangi kaynaklardan yararlanılacağı? vb... konuları kapsamaktadır.

Prosedür Danışmanlığı olarak yaptığımız diğer hizmetlerimiz;

1- Anaokulu, ğ°lkokul, Ortaokul, Lise, Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi, Muhtelif Kurslar Açma ve Ruhsatlandırma işlemleri,

2- Kesin Bina Nakli (kurumun başka bir yere nakli) ve Bina veya Kat ilavesi işlemleri,

3- Yerleşim Planı Değişikliği işlemleri,

4- Kurumun Milli Eğitim ile ilgili tüm işlemleri,

a) Eğitim Kurulu (öğretmen, uzman ve usta öğretici) atama ve Çalışma izni alma işlemleri,

b) Okula kayıtlı öğrencilerin e-okul modülüne giriş ve şubelere yerleştirme işlemleri,

c) Eğitim Kurulunun (öğretmen, uzman ve usta öğretici) aylık ders programlarının hazırlanması,

ç) Müdür Brifing Dosyasının hazırlanması,

d) Müdür Yıllık Çalışma Planının hazırlanması,

e) Eğitim Kurulu (öğretmen, uzman ve usta öğretici) toplantılarının yapılması ve kararlarının alınması (Yılda 3 kez yapılır)

f) Zümre Eğitim Kurulu (Aynı yaş grubunda görevli öğretmenler, uzman ve usta öğreticiler) toplantılarının yapılması ve kararlarının alınması, (Yılda 3 kez yapılır)

g) Personel Devam ve Devamsızlık ile Nöbet Defterinin doldurulması,

ğ) Aylık Nöbet çizelgesinin hazırlanması,

h) Yangın ve Deprem Tatbikatlarının senaryolarının yapılması ve tatbikat planının hazırlanması,

ı) Eğitim Kurulunun (öğretmen, uzman ve usta öğretici) Toplu Onaylarının yapılması ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden onaylarının alınması,

i) Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması,

j) Okul Temizlik Planının hazırlanması,

k) Ücretsiz öğrenci dosyalarının hazırlanması,

l) Okulda Milli Eğitim ile yapılması gereken tüm işlemleri yaparak okul müdürünü ve eğitim kurulunu heran teftişe hazır halde bulundurulması.Reklam