Hizmetlerimiz

Özel Kurum Açma Danışmanlığı

Özel Öğretim Kurumu açılmak istenen binanın, öncelikle okul türüne uygun olması ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine (17/07/2014 tarih ve 3021081 sayılı yönerge) uygun olmalıdır.

Genellikle yapılan inşaatlar mesken olarak yapıldığından, Özel Öğretim Kurumuna çevrilmek istendiğinde, Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine uyum sağlama konusunda fazla masraf edilmekte olup, imar yasasına (3194 sayılı kanun) göre de çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca gerekli tadilat içinde ilgili ilçe belediyesinden tadilatlar içinde izin almakta gerekebilir.

Binayı kiralamadan önce iyi araştırma yapılması gerekiyor. 4250 sayılı kanununun (11/06/2013 tarih ve 28674 s.R.G.) mülga 9 uncu maddesine göre, “Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Bu fıkradaki mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz. Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibarıyla aranır.” denildiğinden, etrafında bu tür yerlerin bulunmaması zorunludur. Ayrıca şans oyunlarının bulunduğu yerlerde (iddaa bayileri, ganyan bayileri, sayısal bayileri vb…) bu kapsama alınmıştır.

Yine 08/03/2007 tarih ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre ilgili şartları sağlamak gerekmektedir.

Özel öğretim kurumu (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) yapmak istediğiniz binayı kiralamadan önce bizlerle iletişime geçerseniz, sizin adınıza bu araştırmaları yapabiliriz.

 

Feridun DADALI

Eğitim ve Prosedür Danışmanı

 Reklam